Kompletní linka na sklizeň, drcení a uskladnění vlhkého kukuřičného zrna pro prasata a skot

 

a) Drcení kukuřičného zrna pro prasata (min. 80% částic < 2 mm) mobilním šrotovníkem                                              

b) Drcení kukuřičného zrna pro skot (více než 20% částic > 2 mm) mobilním šrotovníkem                                                          

c) Silážování a uskladnění šrotovaného, vlhkého kukuř.zrna do vaku silážním lisem EB 310 LG a AMITY SMP 10/3000S, vak: průměr  2,7m v délkách 45,60a75m